Processierupsen veelgestelde vragen

Kan ik de brandweer of civiele bescherming bellen voor het bestrijden van eikenprocessierupsen?

Nee, deze komen niet tussenbeide.

 

Mijn buurman/vrouw heeft eikenprocessierupsen in de tuin. Kan ik hen verplichten deze te bestrijden?

Het is niet wettelijk verplicht om eikenprocessierupsen te bestrijden. Spreek je buren aan over het probleem. Indien dit niet helpt, biedt het lokaal bestuur Schoten ook burenbemiddeling aan.

 

Wat is de kostprijs van het verwijderen van een eikenprocessierupsennest?

Dit is afhankelijk van aannemer tot aannemer, het aantal te behandelen bomen/nesten, de hoogte van de boom en van de manier waarop ze bestrijden (branden, zuigen of biocide). Raadpleeg de lijst van aannemers en vraag meerdere offertes op bij verschillende aannemers, zodat je prijzen kan vergelijken. Tip: het wegzuigen van eikenprocessierupsen verwijdert meer brandharen dan wanneer je ze laat wegbranden. Deze methode heeft dus de voorkeur.

 

Waarom komt de gemeente niet meer tussenbeide voor behandeling op privédomein zoals voorgaande jaren?

In 2019 was er sprake van een enorme overrompeling van het aantal eikenprocessierupsen in vergelijking met voorgaande jaren. Hierdoor kon de aannemer van de gemeente onmogelijk alle aanvragen afwerken. We hopen dat de spreiding van de aanvragen op privédomein over verschillende aannemers ervoor zal zorgen dat iedereen sneller vooruit geholpen kan worden. Uiteraard staat het lokaal bestuur Schoten wel in voor behandeling van nesten op publiek domein.

 

Behandelt de gemeente alle bomen?

Er wordt eerst ingezet op prioritaire locaties. Dit zijn locaties die de gemeente geselecteerd heeft op ervaringen van 2019 én die extra kwetsbaar zijn. Plaatsen waar veel mensen samen komen en vooral kwetsbare groepen zoals kinderen en ouderen: scholen, kinderdagverblijven, woon- zorgcentra, sportcentra, speelpleinen en drukke fietsassen. Een park valt daar niet onder, want dit kan je vermijden als je overlast ondervindt. Deze prioritaire locaties worden nu ook preventief behandeld.

Eikenbomen langs het kanaal worden behandeld door de Vlaamse Waterweg. Als je daar een nest ziet, kan je het best melden via www.vlaamsewaterweg.be/contact.

Bomen langs de Patapeltorenweg worden momenteel niet behandeld. De bomen liggen in een aaneengesloten bos- natuurgebieden en ligt niet op een prioritaire locatie waar kwetsbare groepen samenkomen. De overlast van de processierupsen is er gekomen door een verstoord evenwicht. In dit gebied geven we de natuur de kans om het evenwicht te herstellen. Momenteel zijn er veel mezen, kauwen, koekoeken, boomklevers en sluipwespen die hun jongen voeden met deze rupsen. Als we overal alle nesten weghalen, komen verschillende vogels en roofinsecten opnieuw in de problemen, en krijgt de processierups nog meer vrij spel.

 

Wat kan ik zelf doen als ik gezondheidsklachten ondervindt van de eikenprocessierupsen?

Toch in contact gekomen met de processierups? Begin niet te krabben en te wrijven, maar spoel en was huid of ogen goed met water. Vlak na de blootstelling kan je de huid ‘strippen’ met plakband om de brandhaartjes te verwijderen. Was je kleding zeer grondig met water en zeep (lang wasprogramma op een zo hoog mogelijke temperatuur). Bij hevige jeuk kan je je apotheker of huisarts raadplegen.

  • Lichte symptomen: geen behandeling nodig
  • Hevige jeuk: raadpleeg je apotheker
  • Ernstige klachten, ademhalingsmoeilijkheden: raadpleeg je huisarts

 

Kan ik zelf processierupsen verwijderen?

Ga vooral niet zelf aan de slag met nesten van processierupsen. Laat dit over aan professionele aannemers. Zogenaamde kleefbanden en processierupsenvallen werken niet tegen de rups en zijn schadelijk voor andere insecten, rupsen en vleermuizen. Je kan zelf wel enkele preventieve maatregelen nemen (zie hieronder).

 

Wat kan ik zelf doen om de eikenprocessierupsen op een natuurlijke manier te bestrijden?

Je kan je tuin aantrekkelijk maken voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Voor mezen, sluipwespen en -vliegen zijn de rupsen een lekkere maaltijd.

Sluipwespen en -vliegen aantrekken

Een deel van de rupsen wordt geparasiteerd door de sluipwesp of sluipvlieg. Zij leggen hun eitjes in de rupsen. Je kan de sluipwespen en -vliegen aantrekken door ze extra nectar en beschutting aan te bieden. Een natuurlijke berm of gazon waar inheemse bloemen groeien en bloeien, trekt het meest sluipwespen en -vliegen aan. Struiken als beschutting lijken ze ook graag te hebben. Het is nog niet geweten welke planten de grootste aantrekking uitoefenen. De komende jaren wordt er door de provincie opgevolgd of ingezaaide bermen en aanplantingen een positief effect hebben op het aantal nuttige sluipwespen en -vliegen.

Nestkastjes ophangen voor koolmezen

  • Hang een nestkast vlak naast of in de aangetaste boom en maak ze jaarlijks met warm water schoon in het najaar.
  • Hang het kastje op een hoogte van 2,5 - 3 meter aan de kant waar het niet regent en waar het het rustigst is.
  • Het nestkastje is best uit hout gemaakt, met een invliegopening van 32 tot 34 mm. Het nestkastje is gemakkelijk via een schoonmaakopening schoon te maken.
  • Een nestkastje hang je best op tussen september en oktober. In januari - februari zoeken de mezen een nestplaats. Voor de winter zoeken ze namelijk al een geschikte slaapplaats, dit wordt meestal ook hun nestplaats.

 Lees meer tips voor een natuurvriendelijke tuin