Radicalisering

Wat is radicalisering?

Radicalisering betekent ‘het extremer worden van ideeën’. Je bent radicaal als je 100 procent overtuigd bent van bepaalde ideeën, wilt leven volgens die ideeën en de samenleving wilt veranderen. Je kan radicaal zijn in verschillende dingen zoals ecologisch leven, religie, dierenwelzijn…

Dit is op zich niet slecht! Soms heeft de maatschappij nood aan mensen die de samenleving willen veranderen, willen verbeteren. Als je zelf volgens dit ideaal leeft, maar geen illegale acties en geweld gebruikt is dit activisme. Je ideeën gaan niet in tegen de wet of de democratie.

Wanneer is het problematisch?

We spreken over extremistische radicalisering wanneer iemand eraan denkt om illegale dingen te doen of anderen aanzet om illegale acties of geweld te ondernemen of hulp te bieden aan deze acties.

Terrorisme is de meest extreme vorm van extremisme. Terroristen willen de bevolking bang maken of een staat onstabiel maken.

Wat doet gemeente Schoten?

Schoten wil een warme gemeente zijn voor al haar inwoners, ongeacht hun achtergrond, geloof, huidskleur of geslacht… Het is onze missie om van hen allemaal Schotenaren te maken die zich in onze gemeente en in België thuis voelen.

Sinds de aanslagen in o.a. Verviers en Zaventem hebben de gemeentes de opdracht gekregen om een Lokale Integrale VeiligheidsCel (LIVC) op te richten. Sinds 2016 hebben we een consulent deradicalisering aangesteld. Zij fungeert als tussenpersoon tussen de gemeentelijke sociale diensten, de politiediensten, de vrijetijdsdiensten, scholen, verenigingen… en de gemeentelijke LIVC. Het is belangrijk dat alle diensten samenwerken om zo gewelddadige radicalisering te detecteren en te behandelen. Dit kan enkel door samen te werken én informatie te delen.

Iedereen kan met bezorgdheden, opmerkingen, vragen over opleidingen… terecht bij Tina Verheyen via tina.verheyen@schoten.be of 03 680 09 42.

Lees hier meer over in dit artikel uit de Info Schoten van oktober 2017.