Riolering en grachten

De gemeente heeft een beheersovereenkomst afgesloten met Water-Link. Deze maatschappijen zullen voortaan het rioleringsstelsel (ook de huisaansluitingen op het riool en de straatkolken) en de grachten van de gemeente Schoten beheren.

Is er riolering in je straat, dan moet je je verplicht hierop aansluiten. De inbuizing van een baangracht (ter hoogte van de oprit) gebeurt eveneens via een aanvraag bij Water-Link en mag je niet op eigen houtje doen.

info en klachten

Voor informatie, vragen of klachten kan je terecht op:

Klachtenbeheer, herstellingen en nieuwe aansluitingen kunnen voortaan door de burgers gemeld worden op het nummer (03) 244 05 44. Deze lijn is 7 dagen op 7, 24 uur op 24 bereikbaar.