Registratie teraardebestelling

Je kan zelf bepalen wat er met je lichaam gebeurt na je overlijden. Die keuze kan je laten vastleggen in de laatste wilsbeschikking (of registratie teraardebestelling), een verklaring die je kan afleggen op de dienst bevolking of op de dienst pensioenen en premies.

In de laatste wilsbeschikking kan je aangeven:

 • Of je kiest voor een traditionele begrafenis of een crematie.
 • Volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden.
 • In welke gemeente je laatste rustplaats zal zijn (enkel in het Vlaams Gewest).
 • Of je een uitvaartcontract hebt.

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Als dat het geval is, gaat de gemeente na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Begrafenis of crematie?

Je kan kiezen voor begraving of crematie. Je kan aangeven of de crematie gevolgd wordt door:

 • Begraving van de as binnen een begraafplaats.
 • Bijzetting van de as in een urnenmuur (columbarium).
 • Verstrooiing van de as in een strooiweide op een begraafplaats of in de Belgische territoriale zee.
 • Begraving of verstrooiing van de as buiten de begraafplaats, met uitzondering van het openbaar domein (dit kan enkel wanneer de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of op verzoek van de ouders of voogd van een minderjarige).
 • Bewaring op een andere plaats dan de begraafplaats.

De nabestaanden kunnen de as ook bewaren. Maar bij het einde van deze bewaring moet de as worden uitgestrooid, begraven of bijgezet in een urnenmuur op de begraafplaats.

Uitvaartplechtigheid

In de laatste wilsbeschikking kan je het ritueel van de plechtigheid laten opnemen:

 • Geen ritueel
 • Katholieke godsdienst
 • Protestantse godsdienst
 • Anglicaanse godsdienst
 • Orthodoxe godsdienst
 • Joodse godsdienst
 • Islamitische godsdienst
 • Vrijzinnige levensovertuiging
 • Neutraal filosofische overtuiging

Het is altijd mogelijk om zelf wijzigingen aan je laatste wilsbeschikking in te dienen. Je nabestaanden kunnen niets veranderen aan de wilsbeschikking en moeten jouw laatste wil nakomen.

Procedure

Je komt hiervoor persoonlijk langs op bevolkingsdienst of op dienst pensioenen en sociale premies. De verklaring wordt voor jou in tweevoud opgemaakt. Je ondertekent en krijgt één exemplaar mee.  Als je een uitvaartcontract hebt laten opstellen, breng dat dan zeker ook mee.

Prijs

Gratis