Groen in de tuin

Bomen moeten worden aangeplant op 2 meter van de perceelscheiding. Bomen die ouder zijn dan 30 jaar vallen niet onder de afstandsregel. De vrederechter zal hier uitspraak doen.

Hagen plant je op een afstand van 50 centimeter van de perceelscheiding. Hagen mogen ongeveer 2 tot 2,5 meter hoog worden.

Als je goed met je buren overeenkomt, kan je op de scheiding aanplanten.

De milieudienst adviseert streekeigen en inlandse bomen en struiken aan te planten. Bekijk de lijst hieronder. Ze verhogen de biodiversiteit van de gemeente en van je tuin. In de meeste gevallen zijn deze soorten veel beter aangepast aan onze seizoenen en veel beter bestand tegen allerlei plagen en vocht.

Interessante info: tuinwijzer provincie Antwerpen

Bekijk de lijst met inheemse planten

Hoe maak je van je tuin een wonderlijk plekje?