Vergaderkalender

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn vergaderen op 23 april 2020. De burgemeester heeft beslist dat de vergadering digitaal (via videoconferentie) zal verlopen omdat het Agentschap Binnenlands Bestuur fysieke vergaderingen tijdens de coronacrisis afraadt.

Deze vergadering is niet toegankelijk voor publiek. Er wordt wel een opname gemaakt die kort na de zitting online beschikbaar zal zijn.

Het is dus niet mogelijk om voorstellen van burgers en verzoekschriften te behandelen of het spreekrecht ter zitting uit te oefenen. Inwoners kunnen uiterlijk drie dagen voor de zitting een vraag aan de gemeenteraad stellen over een agendapunt. Dat doen ze schriftelijk via een mail aan secretariaat@schoten.be.

De gemeente- en OCMW-raad vergadert dit jaar op volgende data:

Dinsdag 17 december 2019
Donderdag 30 januari 2020
Donderdag 20 februari 2020
Donderdag 26 maart 2020
Donderdag 23 april 2020
Donderdag 28 mei 2020
Dinsdag 23 juni 2020
Donderdag 17 september 2020
Donderdag 29 oktober 2020
Donderdag 26 november 2020
Dinsdag 15 december 2020