Verkavelen

De dienst ruimtelijke ordening werkt enkel op afspraak.

Voor het splitsen van een grond in minstens 2 onbebouwde loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond is een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden nodig. De vergunning is vereist voor:

  • Een nieuwe verkaveling van gronden
  • Het bijstellen van bestaande verkavelingen (wijzigen of opheffen van een verkaveling)

In andere gevallen volstaat het een kavel af te splitsen via de notaris.

 Vraag via het online omgevingsloket een aanvraag voor een nieuwe verkaveling of voor een bijstelling van een bestaande verkaveling.