Wilsverklaring

Orgaantransplantaties

In België is er de veronderstelde toestemming voor donatie van menselijk lichaamsmateriaal (organen, weefsels en cellen) na overlijden. Dat wil zeggen dat iedereen geacht wordt in te stemmen met de donatie van zijn of haar lichaamsmateriaal na overlijden.

Je kan wel vier beslissingen vastleggen:

  1. Orgaandonatie voor transplantatie: organen van een donor na overlijden wegnemen voor transplantatie bij mensen die hier op wachten.
  2. Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor transplantatie: weefsel en cellen van een donor na overlijden wegnemen voor transplantatie bij mensen die hierop wachten.
  3. Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor de vervaardiging van geneesmiddelen: het lichaamsmateriaal van een donor na overlijden wegnemen om geneesmiddelen te maken.
  4. Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor onderzoek: lichaamsmateriaal dat na overlijden bij een donor wordt weggenomen voor wetenschappelijk onderzoek. Dit soort donatie is verschillend van het afstaan van het lichaam voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs dat beheerd wordt door de faculteiten geneeskunde.

De medewerkers van de dienst pensioenen en sociale premies helpen je bij deze registratie. Hiervoor meld je je persoonlijk aan met je identiteitskaart.

 Lees meer info

Wilsverklaring euthanasie

De formulieren voor een wilsverklaring euthanasie zijn te verkrijgen bij de dienst pensioenen en sociale premies die ook de registratie ervan doet. De aanvrager krijgt een ontvangstbewijs na registratie. Voor registratie meld je je persoonlijk aan met identiteitskaart en ingevulde documenten. De voorafgaande wilsverklaring blijft onbeperkt geldig. Je kan het document ook hier downloaden.

Als je zelf niet meer kan schrijven dan kan je de wilsverklaring laten opmaken door een persoon die je aanduidt. De opsteller moet een meerderjarig persoon zijn die geen materieel belang heeft bij het overlijden van de verzoeker. De aangifte moet vergezeld gaan met een medisch getuigschrift als bewijs.

De wilsverklaringen die een verklaringsdatum hebben voor 2 april 2020, hebben een geldigheid van 5 jaar. Ze moet ondertekend zijn door twee meerderjarige getuigen, waarvan één geen materieel belang mag hebben bij het overlijden (bv. geen erfgenaam) en eventueel door een vertrouwenspersoon.

Negatieve wilsverklaring (levenstestament)

Met een levenstestament (ook wel negatieve wilsverklaring genoemd) kan je eisen dat bepaalde onderzoeken en/of behandelingen niet meer gebeuren wanneer je het zelf niet meer kan vragen. Je kan het levenstestament na registratie aanvragen bij de dienst pensioenen en sociale premies of hier downloaden.
 
OPGELET: Dit document kan niet geregistreerd worden op de gemeente. Je voorziet best een (origineel) exemplaar voor alle betrokken partijen: jezelf, je vertegenwoordiger, je behandelend arts...

Leifkaart

Een leifkaart is een kaart waarop alle persoonlijke wilsverklaringen vermeld staan over het levenseinde. De kaart is een eerste stap om artsen en zorgverleners beter op de hoogte te brengen van je wensen. Registreet het online via www.wilsverklaringen.be.