Adviesraden en raadscommissies

Adviesraden

In adviesraden zetelen burgers die goed geplaatst zijn om vanuit hun achtergrond een advies uit te brengen over een bepaald thema (milieu, sport, cultuur…) of over een bepaalde doelgroep (senioren, gehandicapten, jeugd …) Via deze adviesraden heeft zowel de individuele als de georganiseerde burger inspraak in het gemeentelijk beleid. De vergaderingen zijn openbaar en iedere burger heeft er spreekrecht.

In de vergaderkalender kan je nalezen wanneer de verschillende adviesraden samenkomen.

Meer info kan je verkrijgen via inspraakambtenaar Dominiek Diliën: (03) 680 09 77 of dominiek.dilien@schoten.be.

Cultuurraad
Ignace Sysmans
Voorkempenlaan 7
2900 Schoten
sysmans.ignace@gmail.com

Erfgoedraad
Anita Caals
Liebiglaan 54
2900 Schoten
anita.caals@telenet.be

Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO)
Levin Versweyver
Mishagen 33
2930 Brasschaat
levin.versweyver@telenet.be

Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)
Wilfried Demuys
Plutostraat 20
2900 Schoten
agnes.bourgeois@belgacom.net

Jeugdraad
Julie Geens
Lindenlei 50
2900 Schoten
julie-geens@hotmail.com

Kunstenraad
Theo Fransen
Beatrijslaan 15
2900 Schoten
theodoor.franssen@skynet.be

Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning (LOKO)
Katrien Van Elsen
Sparrenlaan 12
2900 Schoten
katrien.vanelsen@gmail.com

Milieuraad
Paul Staes
Grote Singel 11
2900 Schoten
paul.staes@skynet.be

Raad voor cultuurparticipatie
Ernie Verbist
Rodeborgstraat 77
2900 Schoten
ernie.verbist@gmail.com

Raad voor personen met een handicap
Olaf Goossens
Van Immerseelstraat 21
2900 Schoten
olaf.goossens@skynet.be

Seniorenraad
Maria De Belder
Jozef Van Craenstraat 11 bus 11
2900 Schoten
frans.van.camp10@gmail.com

Sportraad
Robert Imler
Molenbaan 210
2900 Schoten
robert.imler@telenet.be

Raadscommissies

Raadscommissies adviseren de gemeenteraad over allerlei thema’s: financiën, verkeer, sport … Daarnaast doen deze commissies telkens binnen hun thema ook aan beleidsvoorbereidend werk. Zo kunnen technische discussies tijdens de gemeenteraadszittingen over bv. de heraanleg van een kruispunt vermeden worden, aangezien de verkeersspecialisten van de verschillende politieke partijen het hierover dan reeds eens zijn.

In deze commissies zetelen een evenredig aantal politici. Dit betekent dat de grootste partij in de gemeenteraad ook de meeste afgevaardigden heeft in elke commissie. Ook oppositiepartijen zijn afgevaardigd. Net als de adviesraden zijn deze raadscommissies openbaar. Je bent welkom en hebt er spreekrecht.

In de vergaderkalender kan je nalezen wanneer de verschillende raadscommissies samenkomen.

Meer info kan je verkrijgen via inspraakambtenaar Dominiek Diliën: (03) 680 09 77 of dominiek.dilien@schoten.be.

Raadscommissie financiën
Willy Van Camp (N-VA)
Brechtsebaan 571
2900 Schoten
(0475) 43 08 58
willy.vancamp@n-va.be

Raadscommissie vrije tijd
Ann Pycke (CD&V)
Kopstaat 50-52
2900 Schoten
(03) 658 10 91
pycke-peeters@skynet.be

Raadscommissie ruimtelijke ordening en huisvesting
Pieter Gielis (N-VA)
Kruispadstraat 102
2900 Schoten
(03) 658 81 06
pieter_gielis@hotmail.com

Raadscommissie VIRI (informatie en inspraak)
Sofie Goffin (CD&V)
Jozef Hendrickxstraat 39
2900 Schoten
(03) 294 30 96
sofie.goffin@telenet.be

Raadscommissie mobiliteit en toegankelijkheid
Walter Brat (N-VA)
André Ullenslei 43
2900 Schoten
(03) 644 14 49
walter.brat@telenet.be

Raadscommissie milieu en duurzame ontwikkeling
Bert Batens (N-VA)
Deuzeldlaan 72
2900 Schoten
(0486) 55 87 38
bert_batens@hotmail.com