Deelwagens

Deelwagen Schoten gemeentelijke milieupremies

Autodelen wil zeggen dat een auto wordt gedeeld met andere mensen. Je gebruikt dus enkel de auto wanneer je dat wenst. Zo denk je bewuster na over je eigen autogebruik, zijn er minder wagens op de baan (en dus ook een lagere parkeerdruk) en het zorgt voor sociale dynamiek (bv. in een wijk). Er zijn twee vormen van autodelen: particulier autodelen en autodelen via een professionele autodeelorganisatie.

De gemeente voorziet een subsidie op het inschrijvingsbedrag of lidgeld van het autodelen.

Brochure met een overzicht van alle vormen van autodelen in Vlaanderen

Meer informatie vind je ook terug op de website van het Vlaams Netwerk Autodelen.

Gemeentelijk autodeelproject

De gemeente Schoten heeft een eigen wagenpark. Omdat de wagens na de kantooruren stilstaan, deelt Schoten twee energiezuinige dienstauto's (op CNG en benzine) met zijn inwoners. Tegelijk een oplossing om kosten te besparen en duurzame mobiliteit in de gemeente te bevorderen.

Wens je meer informatie over het gemeentelijk autodeelproject? Bekijk hier de handleiding.

Voor je langsgaat bij de milieudienst, kan je alvast een kijkje nemen in de overeenkomst en het huishoudelijk reglement.