Leegstaande woningen

Sinds 1 januari 2010 zijn de bevoegdheden omtrent leegstand en de reeds geïnventariseerde leegstaande panden overgedragen van het Vlaamse gewest naar de lokale besturen.

Elke gemeente is verplicht om een register met leegstaande gebouwen en woningen op te maken en bij te houden. De gemeente Schoten heeft hiervoor een gemeentelijk leegstandsreglement opgesteld dat je hier kan downloaden of bij het woonloket kan opvragen.