Wegenwerken Metropoolstraat

De Vlaamse Waterweg zet in op containervervoer over het Albertkanaal. In het kader van de capaciteitsverhoging worden de bruggen over het kanaal gerenoveerd en verhoogd, en wordt het kanaal op sommige stukken verbreed. Hierdoor kunnen er grotere schepen via het kanaal de haven van Antwerpen bereiken.

  • Het kanaal wordt hier gemiddeld 15 meter breder ter hoogte van de Metropoolstraat.
  • Over een strook van ongeveer 1,1 kilometer wordt ook een nieuwe kaaimuur aangelegd.

Twee fases

Fase 1 (afgerond)

Fase 2: 19 april - 16 november 2021

Al in 2019 startte een aannemer met de voorbereidende werken. De nieuwe kaaimuur werd aangelegd en de rijbaan werd opgeschoven. In fase 2, die van start gaat op maandag 19 april 2021, wordt als voorbereiding het bestaande fietspad opgebroken. De aannemer voert deze werken uit vanuit de berm. Het verkeer kan in beide richtingen passeren, maar moet zich houden aan een snelheidsbeperking van 30 km/uur. Fietsers volgen een omleiding. Het is mogelijk dat werfverkeer zich occassioneel op de rijbaan moet positioneren. Hou dus rekening met vertragingen en vermijd de omgeving. 

  • Werfzone van Straalstraat tot Jozef Cogelslei. 
  • Snelheidsbeperking van 30 km/uur in de werfzone.
  • Fietsers volgen een omleiding via de Straalstraat, Toekomstlaan en Jozef Cogelslei.

Verdere verloop van de werken

Vanaf mei wordt een tijdelijke rijbaan aangelegd in de zone waar nu het fietspad ligt. Deze werken zijn meer ingrijpend en zullen extra hinder veroorzaken. Wanneer de tijdelijke weg klaar is, kunnen de effectieve werken aan de kaaimuur van start gaan. Het verkeer kan tijdens de werken aan de kaaimuur terug in beide richtingen over de tijdelijke rijbaan. De hinder is dan terug beperkt tot af en toe een vrachtwagen op de rijbaan en een snelheidsbeperking tot 30 km/uur. De vernieuwing van de kaaimuur gebeurt voornamelijk vanop het water. 

Terug naar nieuwsoverzicht