Centrumvernieuwing: laatste stand van zaken

Schoten krijgt een nieuw gezicht!

Er beweegt wat in Schoten. Het gemeentebestuur werkte een totaalvisie uit voor het centrum van onze gemeente. Het marktplein, de Paalstraat, omliggende straten en de publieke ruimten in de kern van Schoten krijgen een grondige metamorfose. Zo maken we ons DNA en onze eigenheid weer duidelijk voelbaar.

 

Update oktober 2022

Vandaag zijn we een jaar verder sinds de lancering van de plannen voor de centrumvernieuwing. De eerste fase van het inspraaktraject centrumvernieuwing is afgelopen. Honderden inwoners deelden hun mening of verbeterpunten met ons. We hechten waarde aan jullie suggesties, want zo maken we van de centrumvernieuwing een project van iedereen. Sommige ideeën zijn besproken bij onze eigen diensten, anderen liggen voor bij externe deskundigen en een aantal voorstellen komen pas in een latere fase aan bod.

Bekijk op dit plan hoe het project er zal uitzien na de inspraakronde:

Studiebureaus aangesteld

Een van de externe deskundigen is studiebureau Antea. Zij onderzoeken jullie ideeën en werken de plannen verder uit. Je hebt ze misschien al in het straatbeeld gezien: ze zijn volop bezig met opmetingen en een zogenaamde hydronautstudie. Dat laatste is een chic woord voor ‘onderzoek van het rioleringsstelsel’. Dat onderzoek is nodig, want ook onder de grond is hartje Schoten aan vernieuwing toe.

Minstens zo belangrijk is dat er ook een studiebureau voor mobiliteit en verkeersveiligheid werd aangesteld: Aacon. Dit studiebureau zet alles op alles om bereikbaarheid, beleving en verkeersveiligheid met elkaar te verzoenen. Fietsers moeten zich buiten, maar zeker ook in het centrum, veilig kunnen verplaatsen.

Zone per zone, fase per fase

We gaan niet het volledige centrum ineens openbreken. Alle centrumstraten tegelijkertijd aanpakken is uiteraard niet wenselijk. Om de hinder te beperken is het projectgebied onderverdeeld in verschillende zones.

 • Begin 2024 gaat de eerste schop in de grond. De primeur is voor de Zamenhoflaan. Daar komen gestoken parkeerplaatsen aan de beide zijden van de straat. We starten met de Zamenhoflaan omdat deze heraanleg geen impact heeft op andere geplande werken. De circulatie in de gemeente komt dus niet in het gedrang tijdens de vernieuwing van de Zamenhoflaan. Bovendien creëren we in deze straat 19 extra parkeerplaatsen, die het verlies aan parkeergelegenheid tijdens latere werken deels kunnen opvangen.
 • In januari 2025 is de tweede zone aan de beurt: de nieuwe ‘circulatielus’. Deze verkeerslus omvat (een deel van) de volgende straten: Verbertstraat, Churchilllaan, Kuipersstraat en Jozef Hendrickxstraat. Door enkelrichtingsverkeer in te voeren in deze straten komt er ruimte vrij voor brede, veilige voet- en fietspaden in de Verbertstraat. De doorstroming van het autoverkeer zal heel wat vlotter verlopen dan nu en verkeerslichten aan het kruispunt Verbertstraat-Churchilllaan worden overbodig.

Uitbreiding projectgebied

De eerder vastgelegde projectzone is na het inspraaktraject een beetje uitgebreid. Het bestuur heeft de grenzen hier en daar opgeschoven:

 • De voetpaden in het tweede deel paalstraat, tot aan de Rodeborgstraat, worden mee vernieuwd.
 • De Theofiel Van Cauwenberghslei, van de Paalstraat tot aan de Kruispadstraat wordt mee opgenomen in het project.
 • In de Churchilllaan ligt de grens nu vlak achter het rondpunt aan de Kasteeldreef. Het ontwerpbureau heeft ook de opdracht gekregen om voorstellen te tekenen voor het pleintje aan De Voorzorg (nu Solidaris).

Blijf op de hoogte!

Voor uitgebreide informatie en meer gedetailleerde plannen verwijzen we je graag naar het inspraakplatform van de gemeente www.denkmee.schoten.be. Registreer je eenmalig en je kan voortaan de hele centrumvernieuwing van a tot z opvolgen. Meer nog: op dit platform kan je mee je zegje doen over alle inspraakprojecten van de gemeente.

 

Paalstraat

De Paalstraat is de centrale as van Schoten en heeft alles om een bruisende winkelzone te zijn. De Paalstraat wordt een groene oase, die inzet op de verblijfskwaliteit van haar bezoekers. 

Stappers en trappers eerst 
De smalle voetpaden verdwijnen en wandelen en fietsen over de hele breedte van de straat wordt mogelijk. Gemotoriseerd verkeer maakt zoveel mogelijk gebruik van de ringstructuur rond het centrum om onze gemeente te doorkruisen.

Minder zwaar verkeer
Zwaar verkeer wordt zoveel mogelijk geweerd uit de vernieuwde Paalstraat. Ook bussen van De Lijn volgen voortaan de ring rond het centrum. Vrachtwagens die winkels komen bevoorraden mogen alleen laden en lossen binnen vooropgestelde uren.

Harmonie in materialen
Het huidig lappendeken van (gekleurd) asfalt, tegels en verschillende soorten klinkers maakt plaats voor één goed doordachte materiaalkeuze: gebakken kleiklinkers. Ook de Markt en de culturele as krijgen deze verharding. De volledige centrumzone wordt zo één geheel.

Groene long in het centrum
Wordt de Paalstraat de groenste winkelstraat van het land? Als het aan ons ligt wel. Er komen nieuwe bomen met wisselende vormen en kleuren. De parkeerhavens maken plaats voor grote, verkoelende plantvakken.

Autoluw
Dankzij verzinkbare palen aan de hoek met de Theofiel Van Cauwenberghslei, is de Paalstraat flexibel en veilig om te vormen tot autovrije straat. Zo maken we de winkelstraat gemakkelijk vrij voor evenementen zoals de braderie, koopdagen en de Fashion Days.

 

Marktplein

We geven het marktplein terug aan de Schotenaar en verminderen het aantal wagens op en rond het marktplein. De vrijgekomen ruimte vullen we in met groen, water en terrassen.

Opnieuw een geheel
Momenteel zijn de Markt en het gemeentehuis visueel van elkaar gescheiden door de brede Churchilllaan. Door de Churchilllaan mee te betrekken in het geheel trekken we het marktplein visueel door tot aan het gemeentehuis.

Groen op de markt
We kiezen bij de heraanleg van het marktplein voor grote boomsoorten en groenvakken met diverse planten. Je voelt je als Schotenaar en bezoeker als het ware in een arboretum. En dat pal in het centrum van Schoten!

Centrale ontmoetingsplaats
De Markt is de grootste open ruimte in het centrum van Schoten. Ze wordt de centrale ontmoetingsplaats in onze gemeente. Wagens kunnen alleen parkeren aan de westelijke zijde van het plein. Daardoor komt er heel wat ruimte vrij op het oostelijke deel van de Markt (kant Paalstraat) voor horeca en terrasjes. Niet toevallig de zonnige kant!

Evenementen
De fotogenieke Markt met de vernieuwde Forumgebouwen is de ideale plaats voor evenementen: kermis, braderie en wie weet zelfs de wekelijkse zaterdagmarkt. Ook na 18 uur zal het er aangenaam vertoeven zijn.

 

Churchilllaan

Het marktplein zal alleen nog aan de westelijke zijde bereikbaar zijn met de auto. Het kruispunt op de Churchilllaan wordt daarom volledig heringericht met eenrichtingsverkeer:

 • Autoverkeer dat komt van de rotonde aan de Kasteeldreef rijdt verder via Kuipersstraat – Jozef Hendrickxstraat – Hendrik Consciencestraat.
 • Autoverkeer dat komt van de kerk volgt de route Verbertstraat – Churchilllaan.

De ingewikkelde en drukke verkeersknoop voor het gemeentehuis verdwijnt, net als de verkeerslichten.

Veilige fietspaden
Genoeg ruimte dus voor bredere, veilige fiets- en voetpaden op een belangrijke as die niet alleen auto’s maar ook fietsers druk
gebruiken. Ook in de Verbertstraat (tussen rotonde en Churchilllaan) komen bredere vrijliggende fietspaden.

Groen
We kiezen voor grote boomsoorten en groenvakken met diverse planten. Voortaan wacht je hier op de bus in een groene omgeving, zonder uitlaatgassen van aanschuivende auto’s.

Hoppinpunt
De vrijgekomen ruimte aan de huidige bushalte (ter hoogte van uitzendkantoor ASAP) vullen we in met bomen en plantvakken en een 20-tal extra parkeerplaatsen die ook dienstdoen als Hoppinpunt. Hier staan deelwagens, laadpalen voor elektrische auto’s, deelfietsen en -steps.

 

Gelmelenstraat/Zamenhoflaan

Wagens kunnen alleen parkeren aan de westelijke zijde van het marktplein en rijden dus niet langer onder de bogen van het marktplein door. Hierdoor kunnen we de zone tussen de achterzijde van de Marktgebouwen en het Gelmelenhof autovrij maken. Je wandelt of fietst hier op een prachtig nieuw plein langs de tegen dan gerenoveerde Marktgebouwen en Gelmelenhof.

Zamenhoflaan
Ook de parkeerzone in de Zamenhoflaan breidt uit en krijgt extra parkeerruimte aan beide zijden van de weg. Uiteraard komen ook hier parkeervakken voor mensen met een handicap. Je rijdt deze parkeerzone in en uit via de Rodeborgstraat en de Curielaan of Pasteurlaan.

De parkeerzone zelf vergroenen we door grasvoegen in de waterdoorlatende verharding en enkele plantvakken voor bomen.

 

Minder auto's, beter bereikbaar

Ringstructuur
Voetgangers en fietsers krijgen prioriteit in ons autoluwe centrum. Daarom willen we niet langer dat wagens het centrum doorkruisen. Het doorgaande autoverkeer dat niet in het centrum hoeft te zijn, leiden we om via de ringstructuur.

We voeren een aantal belangrijke ingrepen uit om die ringstructuur te realiseren:

 1. De Paalstraat en de omgeving van het marktplein worden autoluw. Je kunt er ook niet meer parkeren.
 2. Voertuigen zullen niet langer onder de bogen van het marktplein kunnen doorrijden. Het gebied tussen de achterzijde van de Marktgebouwen en het Gelmelenhof wordt ingericht als plein.
 3. De lus Kuipersstraat - Jozef Hendrickxstraat - Verbertstraat - Churchilllaan wordt eenrichtingsverkeer. Ook de huidige rotonde in de Verbertstraat zullen we aanpassen. Door die ingrepen ontstaat er ruimte voor veilige fietspaden op die essentiële fietsassen.
 4. Ter hoogte van het gemeentehuis kan de Churchilllaan enorm versmald worden en zijn geen verkeerslichten meer nodig. De vrijgekomen ruimte op de Churchilllaan richten we in als Hoppinpunt. Grote bomen scheiden de parkeerzone van de rijweg.

Openbaar vervoer
In de nieuwe, verkeersluwe Paalstraat hebben zware bussen van De Lijn geen plaats meer omwille van de verkeersveiligheid. Daarom kiezen we ervoor om het openbaar vervoer te verleggen naar de Theofiel van Cauwenberghslei. De ruime bushalte aan het marktplein, met fietsenstalling, vind je een 50-tal meter verder aan de Churchilllaan.

Andere bushaltes in het centrum zijn:

 1. Hoek Van Cauwenberghslei-Kruispadstraat
 2. Omgeving Hubo
 3. Omgeving begraafplaats

 

Meer parkeerplaatsen

De Paalstraat en de Markt vormen we om tot een aangename winkel- en verblijfsruimte met minder auto’s. Daarom schrappen we de huidige parkeerplaatsen in de Paalstraat tussen de Markt en de Theofiel Van Cauwenberghslei en verminderen we het aantal plaatsen op het marktplein.

Die ingreep zorgt niet voor minder parkeerplaatsen in ons centrum. We verhogen de parkeercapaciteit met een 50-tal plaatsen.

Parking 't Ven
Parking ’t Ven krijgt er een verdieping bij waardoor er heel wat extra parkeergelegenheid ontstaat. Zo blijft het centrum bereikbaar voor auto’s en kun je te voet verder naar de Paalstraat en de Markt.

Op de gelijkvloerse verdieping komen parkeerplaatsen voor mensen met een handicap. De parking wordt omringd door groen. We planten extra bomen aan. Frisse groenwanden met klimplanten beperken de visuele impact van de extra verdieping. De in- en uitrit van de parking blijft behouden in de Kruispadstraat. 

Parkeergeleiding
Zoeken naar een parkeerplaats verloopt binnenkort sneller en vlotter door slimme parkeergeleiding. We plaatsen digitale signalisatie waardoor automobilisten al van ver buiten het centrum weten waar er plaats is.

Zamenhoflaan
Ook de parkeerzone in de Zamenhoflaan breidt uit en krijgt extra parkeerruimte aan beide zijden van de weg. Uiteraard komen ook hier parkeervakken voor mensen met een handicap.

 

Culturele as

Dankzij de renovatie van de Marktgebouwen en het Gelmelenhof benadrukken we onze ‘culturele as’ nog sterker. Die as verbindt al onze culturele gebouwen en loopt van de Academie campus Podium en de Braembibliotheek, naar Cultuurcentrum De Kaekelaar, de Marktgebouwen, het Gelmelenhof en de Academie campus Beeld.

Die as is vandaag al grotendeels autoluw en door de herinrichting van ons centrum versterken we die nog. Het zijn immers vaak kinderen die deze route nemen. Voetgangers en fietsers krijgen hier de absolute prioriteit.

 

Timing en budget

Kostprijs
Voor de herinrichting van het openbaar domein en de vernieuwing van de riolering in het centrum reserveren we 12,5 miljoen euro (exclusief btw). Dat is een flink bedrag, maar een duurzame investering. Hierdoor maken we ons centrum klaar voor de toekomst en verhogen we de aantrekkelijkheid van onze gemeente, zowel voor onze eigen inwoners als voor bezoekers. Dat zal op zijn beurt onze lokale economie ten goede komen.

Doordachte planning
Een project van deze grote omvang gaat onvermijdelijk gepaard met hinder. Toch zullen we het ongemak tijdens de werken beperken door een goed doordachte aanpak. We breken het centrum niet in één keer helemaal op, maar werken fase per fase. Zo garanderen we dat ons centrum bereikbaar blijft. En niet onbelangrijk: door in deelfases te werken, zorgen we er ook voor dat er altijd voldoende parkeergelegenheid is.